Intellectual-Property-Lawyer

Pasa Partners cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền, chỉ dẫn địa lý và tên miền. Các luật sư và chuyên gia về sở hữu trí tuệ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng từ tư vấn bảo vệ ý tưởng sáng tạo đến giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến sở hữu trí tuệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Hoạt động tư vấn của chúng tôi không chỉ giới hạn ở Việt Nam mà mở rộng ra các quốc gia khác.

Các dịch vụ tư vấn về Sở hữu trí tuệ của chúng tôi bao gồm: