12,000 khách hàng mỗi năm không thể nhầm lẫn

Nổi bật về Chất lượng, Chiều sâu & Kiến thức

Chúng tôi tự hào đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho hơn 30 tập đoàn đa quốc gia và lớn của Việt Nam trong những năm qua. Đi sâu vào quan điểm rằng lợi ích của khách hàng là của chúng tôi, Pasa Partners đã và đang làm việc rất chặt chẽ với khách hàng, lắng nghe cẩn thận tất cả các mối quan tâm về kinh doanh và pháp lý của họ để tư vấn và bảo vệ họ khỏi những rủi ro pháp lý một cách hiệu quả phù hợp với nhu cầu cạnh tranh và lợi ích để đảm bảo thành công bền vững cho khách hàng.

Thế mạnh của chúng tôi là tư vấn pháp luật trong các dự án đầu tư, quản trị doanh nghiệp, bất động sản, xây dựng, lao động, thương mại, hợp đồng, M&A và tái cấu trúc doanh nghiệp, tranh tụng. Bên cạnh đó, Pasa Partners gần đây đã phát triển mạnh mẽ và được công nhận rộng rãi trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, an ninh và thị trường vốn, bảo hiểm và sở hữu trí tuệ.

Chuyên gia trong các lĩnh vực

Dự án Đầu tư
0%
Quản trị doanh nghiệp
0%
Mua lại và Sáp nhập (M&A)
0%
Sở hữu trí tuệ
0%
Tranh tụng và Trọng tài
0%
0 +

khách hàng mỗi năm

0

phục vụ khách hàng từ 26 quốc gia

0

Văn phòng Hà Nội - Sài Gòn - Đà Nẵng

0 +

Luật sư & Cộng sự

Luật sư cho những việc khó

Công ty Luật Thương mại với Cam kết Đổi mới mạnh mẽ

Chúng tôi giúp khách hàng vượt qua các rào cản văn hóa và đạt được kết quả chiến lược và tài chính của họ, đồng thời đảm bảo bảo vệ lợi nhuận tốt nhất, giảm thiểu rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật.

Đổi mới & Tập trung đáp ứng nhu cầu khách hàng trong mọi suy tính, hành động